Daily Archives: October 5, 2012

Bakit ba napanaginipan na naman kita?

Lugar: Parke sa harapan ng isang gusali ng gubyerno Nakaupo ako sa isang “bench” sa harapan ng isang gusaling puti at may mga “columns” sa harapan. Mistula itong gusali ng gubyerno. Kaya pala ako naroon ay dahil kukuha daw ako … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment